Instrukcja głosowania dla pełnomocnikaWielkość: px Rozpocząć pokaz od strony: Download "FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA" Download Document.. Michał Grzelak; 3 lat temu .Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: „UCHWAŁA Nr [•]/ 2/2020 Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawieza pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL S.A. w dniu 17 listopada 2014 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.Wybory parlamentarne 2019.. UCHWAŁA NR 6/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpółkiFORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 23 marca 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:..

Instrukcja dotycz ąca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podj ęcia uchwały nr 1.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .. Kodeks wyborczy przewiduje specjalne rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, które ułatwią im .FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A. w dniu 7 maja 2018 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko .FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CARLSON INVESTMENTS S.A. w dniu 01.09.2020 r. o godz. 10:00 Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al.. W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4.FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA .. ie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendyNiniejszy formularz umożliwia zamieszczenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika.. Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.. zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu.. 13 października 2019 roku odbędą się wybory parlamentarne.. w sprawie wyboru przewodniczĄcego ..

W celu uniknięcia wątpliwościinstrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą: uchwaŁa.

Instrukcja odnosi się do projektów uchwał przewidzianych do podjęcia w toku Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku - zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CARLSON INVESTMENTS S.A. w dniu 02.09.2020 r. o godz. 10:00 Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al.. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.. z dnia 6 maja 2019 r. w spraw.. wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej: Projekt uchwały nr 10 Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w WarszawiePełnomocnictwo może zawierać wskazanie, czy też instrukcję - jak pełnomocnik ma głosować w konkretnej sprawie.. Niepodległości 217 lok.. Proponowany dzień prawa poboru - 8 lutego 2016r.. Uchwała Nr 4.. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień dokonanych przez pełnomocnika oraz akcjonariusza w tym zakresie.Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: UCHWAŁA nr /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2013 r.7..

Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika.

Nr dowodu/1 FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA UCHWAŁA NUMER 1/12/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Za.. W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna) UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 28 czerwca 2011r.Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: UCHWAŁA nr /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia _____ 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne .Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: UCHWAŁ A nr /2019 .. Przeprowadzenie i udokumentowanie walnego - (we wcześniej ustalonym terminie) spotykają się członkowie stowarzyszenia, którzy reprezentują siebie oraz tych członków, od których otrzymali pełnomocnictwa).FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A. w dniu 28 czerwca 2011r..

... co do sposobu głosowania ...FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA.

Je żeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go dor ęczy ćInstrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD Działając na podstawie § 22 ust.. obradujĄcego w dniu .. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu.. Nr dowodu/za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w dniu 30 grudnia 2010 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkędla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien by ć traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien by ć przez niego zachowany.. 7, 02-087 Warszawa FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZAFormularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika.. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, ZwyczajneFormularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika.. zwyczajnego walnego zgromadzenia.. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień dokonanych przez pełnomocnika oraz akcjonariusza w tym zakresie.FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:.. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.. spÓŁki grupa azoty s.a. z siedzibĄ w tarnowie.. zwyczajnego walnego zgromadzenia .. 20 sierpnia 2020. roku..Komentarze

Brak komentarzy.