Instrukcja vmNacisnąć pokrętło, aby wywołać menu.Nacisnąć przycisk j , aby powrócić do poprzedniegowyświetlenia.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24PROG .End-user documentation.. Obsługa urządzenia VM iSystem3 Obsługa urządzenia3.1 Nawigacja w menubar0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24#POMIARY#WYBÓR PROG CZASOWYCH1#PROGRAMOWANIE21#NASTAWY2 #CZAS .DZIEN AUTO STD1.Obracać pokrętłem, aby wybrać żądane menu.2..Komentarze

Brak komentarzy.