Sprawozdanie gus z-14 instrukcjaŚrednia: Brak głosów.. Wypełnij on-line.. Aby wprowadzić sprawozdanie należy wypełnić dostępne pola na wszystkich dostępnych stronach z danymi, w przypadku wystąpienia znaczących zmian należy wypełnić .Nabór do Konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2019/II, Stosowanie ustawy o STIR, Kto musi składać e-Sprawozdania Finansowe?, Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach tylko do 1 marca, Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8, Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki, Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą .GUS Z-14 (2014) Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej.. W otwartym oknie z katalogu GUS wybieramy raport Sprawozdanie GUS Z-3 i Z-6 i klikamy przycisk Wykonaj.Pracodawcy, którzy zostaną wylosowani, będą zobligowani do przekazania w terminie do 31 marca 2015 r. sprawozdania Z-12 za 2014 r. Natomiast od 14 października 2014 r. niektóre związki zawodowe zostały zobowiązane do złożenia w terminie do 4 maja 2015 r. sprawozdania SOF-2F.e-Sprawozdania Finansowe Informacje o sprawozdaniach finansowych sporządzanych elektronicznie, kto i jak może je złożyć Informacje podstawowe, pliki i aplikacje do pobrania, kontaktGUS Ścieżka.. Zatrudnienie i wynagrodzeniaOtwieramy okno wzorców i wybieramy na drzewku katalogów z prawej strony grupę 08 GUS..

Złóż sprawozdanie, pobierz UPO, utwórz korektę (PDF 1.43 MB) FILMY - KROK PO KROKU SYSTEM BDO.

W sprawozdaniu należy stosować Klasyfikację Zawodów i Specjalności wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. W sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r. Poz. 537).. Objaśnienia Z-14.. Po wprowadzeniu wszystkich danych na formularzu G-01 należy zapisać sprawozdanie (ikona na górze strony), a następnie je zatwierdzić .. Dane proszę przesłać w formie umieszczonego w tabeli poniżej gotowego do pobrania arkusza kalkulacyjnego (Excel) w wersji elektronicznej na adres e-mail zd.statystyka .Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?, Stosowanie ustawy o STIR, Pełnomocnik przedsiębiorcy, Nabór do Konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2019/II, Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?, Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?, Lepszy los małych .Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?, Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki, Likwidacja spółki - obowiązki likwidatorów, Opłata prolongacyjna a Rb-27S, Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie, Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych - konkurs trwa, Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach tylko do 1 marca, Kto musi .Strona 1 z 2 - Sprawozadanie GUS Z - 14 - napisał w Dokumenty kadrowe: Mam pytanie, sprawozdanie dotyczy roku 2010, ja za glupia chyba jestem na wypelnienie tego sprawozdania, chodzi mi o:wynagrodzenie brutto wpisuje uśrednione czy sumę z całego roku?.

Formularz Z-10 nie jest skomplikowany, ale (jak każde) sprawozdanie statystyczne budzi pewne wątpliwości podczas jego wypełniania.

co z pracownikSprawozdania przekazywane są NBP z częstotliwością miesięczną, kwartalną i roczną, w terminach odpowiednio 20 dni po zakończeniu miesiąca (sprawozdawcy miesięczni), 26 dni po zakończeniu kwartału (sprawozdawcy kwartalni) oraz do 31 maja po zakończeniu roku.. Strona główna Ośrodki Ośrodek Statystyki Krótkookresowej Formularze na rok 2020.. Formularze na rok 2020 A A A.. Budowa oraz zasady działania formularza elektronicznego G-01 .. Cel badania: Uzyskanie informacji na temat: przeciętnej liczby zatrudnionych, liczby pracujących, wysokości wynagrodzeń.. Dlatego też, przedstawię Ci szczegółową instrukcję, co gdzie należy wpisać.. Informacje ogólne i logowanie.Sprawozdania proszę przekazywać w systemie półrocznym (za II półrocze 2019 r. - termin do 25 stycznia 2020 r., za I półrocze 2020 r. - termin do 25 lipca 2020 r.).. Lista ta może obejmować większą liczbą jednostek, w sytuacji gdy podmiot ma rozbudowaną strukturę organizacyjną, tzn.Z-14: Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej: 2016: 1.24.05: 1 raz w roku: raz w roku do 10 kwietnia 2017 r. z danymi za rok 2016: 23-03-2017: 10-04-2017: ZD-2: Sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej: 2016: 1.29.07: 1 raz w roku: raz w roku do 27 stycznia .Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej: 2018: 1.44.01: 1 raz w roku: raz w roku do 18 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018: 28-01-2019: 18-02-2019: G-02g: Sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci: 2018: 1.26.06Objaśnienia do formularza Z-05 W sprawozdaniu należy stosować Klasyfikację Zawodów i Specjalności wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz.5..

Miej na uwadze, że formularz Z-10 wygląda nieco inaczej na poniższych ...mMedica - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Generowanie sprawozdań MZ/GUS 6 Opis przycisków znajdujących się w górnej części okna: Podgląd - otwiera okno podglądu wydruku, umożliwiając podejrzenie oraz dopasowanie stron formularza przed wydrukowaniem - służą do tego przyciski na pasku narzędzi.Strona 2 z 7 - Z-12 (sprawozdanie GUS) - napisał w Dokumenty kadrowe: Olinka to nie jest takie proste.

Podgląd druku Wypełnij on-line Pobierz program.. Pamiętaj, że połowa sukcesu leży w dobrym przygotowaniu danych wejściowych.. 2020 .Wypełniamy Z-10.. Wiersz 1 rubryka 1, 2 i 3 - dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia .. Opis: .Lista osób do kontaktu w sprawie sprawozdania Z-14 : Instrukcja obsługi formularza elektronicznego sprawozdania Z-14 : Formularz elektroniczny Z-14 składa się z 4 stron w następującym układzie: Strona 1 - Wstęp; Strona 2 - Dział 1.. Czasem jest co 2, czasem co 3 a innym razem co 14.. Wersja: (2015) | Pobrań: 616 | Obowiązuje od: 2015-01-01.. Pamiętaj, że dla systemu ma znaczenie, czy wpisujesz małe, czy też wielkie litery (sprawdź, czy nie masz włączonej funkcji Caps Lock na klawiaturze).Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?, Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?, Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, Przedsiębiorcy i bankowcy o sytuacji w polskiej gospodarce, Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie, Kto otrzyma świadczenie postojowe?, Emerytura w powszechnym wieku .Instrukcja logowania do systemu BDO oraz przypisania konta podmiotu do użytkownika (PDF 1.8 MB) Instrukcja tworzenia kont głównych oraz podrzędnych (PDF 1.3 MB) ..

To zależy od liczby pracowników.Pomoc ifirma Zakończenie roku i zeznanie roczne SP-3 - instrukcja krok po kroku Ostatnia aktualizacja: 3 lata temu w Zakończenie roku i zeznanie roczne Tagi: sp-3, SP-3 instrukcja, sp-3 sprawozdanie, Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw, sprawozdanie sp-3 gus, sprawozdanie sp-3 jak wypełnić Do wypełnienia sprawozdania z działalności gospodarczej przedsiębiorstw ...Instrukcja obsługi formularza elektronicznego sprawozdania G-01.

6.Główny Urząd Statystyczny.. On line: Off line: PDF: Symbol formularza: Nazwa formularza: Rok PBSSP: Symb.. Elektroniczna Skrzynka PodawczaWpisz swój identyfikator i hasło dostępu do Portalu Sprawozdawczego.. Godziny pracy Urzędu: 8.15-16.15 Kancelaria: +48 22 608 30 00.. Powyższe terminy nie dotyczą sprawozdań PW-EMI, PW-ZME i PZ-KAN.Instrukcja obsługi formularza elektronicznego sprawozdania DG-1 Sprawozdanie DG-1 należy wypełnić w terminie do 5 dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym.. Rodzaj badania: Badanie pełne; Podmiot badania: Podmioty prowadzące działalność w zakresie: administracji publicznej, wybranych usług na rzecz całego .3 Ekran Sprawozdawca jest podzielony na 2 sekcje: Lista Jednostek Sprawozdawczych obsługiwanych przez użytkownika prezentuje wykaz jednostek, dla których zalogowany użytkownik może realizować obowiązki sprawozdawcze..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt