Instrukcja fiat panda 2Fiat zastrzega sobie w ka˝dym momencie prawo do modyfikacji modeli opisanych w tej publikacji ze wzgl´dów technicznych lub handlowych.. POLSKA Dane zawarte w tej publikacji podane sà jedynie w celu informacyjnym.. Zamawianiedodatkowychpilotów Rozładowane baterie są szkodliwe dla System może rozpoznać do 8 pilotów..Komentarze

Brak komentarzy.