Instrukcja haccpParametr Opis Zakres Wartoœæ Jednostki.. PRZYCISKI I ICH FUNKCJE.. WSZYSTKIE MODELE OD 2018 .. ustawiona.. 5=wy³¹czenie alarmów HACCP.. Przeczytaj uważenie całą istrukcje obsługi przed uruchomieniem.. 8=parametr dla systemu Televis.. 7=czuwanie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt