Instrukcja generowanie certyfikatu vpn cepik

W celu uzyskania certyfikatu VPN każdy użytkownik musi wystąpić do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem certyfikacyjnym.Instrukcja generowania certyfikatu VPN do SI CEPiK 2 0.. Uwierzytelnianie poprzez klucz współdzielony (ang. Pre-Shared Key - PSK) - użycie pliku klucza jest najprostszym i najszybszym rozwiązaniem, ale ogranicza się praktycznie do jednego urządzenia-klienta, a w przypadku przejęcia klucza (który trzymany jest w formie niezaszyfrowanej) oznacza ryzyko rozkodowania transmisji. ...


Czytaj więcej

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie płatnik

INSTALACJA CERTYFIKATU W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM.. 3 2.1.. 6 Data wydania: 2018-12-21 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.02.002W programie służącym do obsługi internetu (przeglądarce internetowej) możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.. WSTĘP.. 3 2. nr 130, poz. 1450), jeżeli został złożony w okresie ważności tego certyfikatu.Płatnik należy zainstalować go w systemie operacyjnym Windows (w tzw. głównym magazynie certyfikatów).. 2: 4,723:Program Płatnik wykorzystywany do ...


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt