Instrukcja projektu edukacyjnego

2.Czas: 14.grudnia 2010 roku 30 kwietnia 2011roku 3.Uzasadnienie wyboru tematu: - pokazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, - wykorzystanie narzędzi informatycznych do efektywnego prezentowania zdobytych informacji, -pokazanie zasad podejmowania decyzji dotyczących kredytów, oszczędzania, zakupów.. - cele praktyczne - wyznaczane przez samych uczestników projektu.Metoda projektu edukacyjnego jako przykład kształtowania umiej ętno ści mi ędzyprzedmiotowych / Aleksandra D ...


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt