Instrukcja obsługi centrali polon 6000

Składa się z wielu zunifikowanych modułów różnych typów, umieszczonych w standardowych obudowach, które pojedynczo lub połączone w zestawy (tzw. węzły), mogą być rozmieszczane w różnych .systemu POLON 6000,na które istnieją odrębne dokumentacje opisowe.. Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 jest przeznaczona do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymiające, klapy odcinające) i umożliwia:1 POLON 6000 centrale o architektu ...


Czytaj więcej