Instrukcja nk/003/47W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców.. 2.INSTRUKCJA NK/003/47.. Spotkania z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych.Instrukcja NK/003/47.. Dokument oznaczony jako „Instrukcja NK/003/47 / Ściśle tajne / AA/OC113 / Moskwa, 3 IV 1947 r." został znaleziony w kancelarii Bolesława Bieruta, pierwszego powojennego prezydenta Polski.Treść tej instrukcji pochodzącej z 1947 roku znaleziono w kancelarii Bolesława Bieruta Instrukcja NK/003/47 Ściśle tajne / AA/OC113 / Moskwa, 3.IV.1947 r. (Odpis dokumentu pochodzącego z kancelarii Bolesława Bieruta) foto/niezaleznemediapodlasia.p ----- Poniższy tekst - tłumaczenie z języka rosyjskiego instrukcji znalezionej w kancelarii Bolesława Bieruta, pierwszego powojennego .Instrukcja NK/003/47 to ściśle tajny dokument z 1947 roku, który znaleziono w kancelarii Bolesława Bieruta, pierwszego powojennego prezydenta Polski.. Spotkania z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych.. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców.. Informacje przyjmuje amba-sada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.. Spotkanie z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych.. — Spotkania z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych.. 2.Instrukcja NK/003/47 to ściśle tajny dokument z 1947 roku, który znaleziono w kancelarii Bolesława Bieruta, pierwszego powojennego prezydenta Polski.. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców.. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców.. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców.. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców.. 2.INSTRUKCJA NK/003/47 Ponawiam pytanie: Czy aktualnie rządzący nami postępują wg zasad tej instrukcji ?. Dotyczyło to całej Europy okupowanej przez Sowietów. ". Lektura 45 punktów szokuje i wstrząsa, ponieważ pokazuje jak w kilkudziesięciu zasadach opisano szczegółowy plan zniewolenia i zniszczenia Polski.- " Instrukcja NK/003/47 "( Odpis dokumentu pochodzącego z kancelarii Bolesława Bieruta) 1.. Egzemplarz tego scenariusza znajdował się m.in. w Belwederze, do wiadomości Bieruta, Bermana i ich najbliższej żydowskiej kliki.- " Instrukcja NK/003/47 "( Odpis dokumentu pochodzącego z kancelarii Bolesława Bieruta) 1.. Spotkanie z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych.. Namiestnicy moskiewscy musieli go przestrzegać pod rygorem natychmiastowego wezwania do Moskwy lub gułagowej banicji.. A jeśli Twoja odpowiedź brzmi TAK?. Namiestnicy moskiewscy musieli go przestrzegać pod rygorem natychmiastowego wezwania do Moskwy lub gułagowej banicji.. Spotkania z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych.. Spotkanie z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych.. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców.. Spotkanie z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych.. Lektura 45 punktów szokuje i wstrząsa, ponieważ pokazuje jak w kilkudziesięciu zasadach opisano szczegółowy plan zniewolenia i zniszczenia Polski.Instrukcja NK/003/47 to ściśle tajny dokument z 1947 roku, który znaleziono w kancelarii Bolesława Bieruta, pierwszego powojennego prezydenta Polski.. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych .. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców.. 2 comments:Cyt:" Instrukcja NK/003/47 (NKWD w Moskwie do NKWD w Warszawie) Ściśle tajne Moskwa, 3.IV.1947 r. / AA/OC113 / Punkt 42.. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.. Instrukcja NK/003/47.. Spotkania z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych.. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców.. Za jego rządów blisko 100 tysięcy osób znalazło się w więzieniach i na zesłaniu.ŚCIŚLE TAJNE Instrukcja Nk/003/47 Żydowski scenariusz zniewalania państw i narodów.. Spotkanie z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych.. Ściśle tajne Moskwa, 3.IV.1947 r. / AA/OC113 / W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców.. 2.- " Instrukcja NK/003/47 "( Odpis dokumentu pochodzącego z kancelarii Bolesława Bieruta ) 1.. Namiestnicy moskiewscy musieli go przestrzegać pod rygorem natychmiastowego wezwania do Moskwy lub gułagowej banicji.. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.INSTRUKCJA NK/003/47 1.. Spotkania z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych.K.AA/OC 113 INSTRUKCJA NK/003/47 roku zabrania drukowania reprintów dokumentów.. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzonych przez partię, którzy swą działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie podwładnych.Instrukcja Nk/003/47 1.. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.ŚCIŚLE TAJNE Instrukcja Nk/003/47 Żydowski scenariusz zniewalania państw i narodów.. Egzemplarz tego scenariusza znajdował się m.in. w Belwederze, do wiadomości Bieruta, Bermana i ich najbliższej żydowskiej kliki.Instrukcja Nk/003/47 _____ 1.. Spotkania z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych.. Można było mniej wartościowym tubylcom tylko omówienia tych dokumentów przedstawiać.. Egzemplarz tego scenariusza znajdował się m.in. w Belwederze, do wiadomości Bieruta, Bermana i ich najbliższej żydowskiej kliki.Instrukcja NK/003/47 to ściśle tajny dokument z 1947 roku, który zna.. leziono w kancelarii Bolesława Bieruta, pierwszego powojennego prezydenta Polski.. Nieładnie ze strony bratniego narodu, że nam tak historię skrócił.. O czym to świadczy?. Lektura 45 punktów szokuje i wstrząsa, ponieważ pokazuje jak w kilkudziesięciu zasadach opisano szczegółowy plan zniewolenia i zniszczenia Polski.ŚCIŚLE TAJNE Instrukcja Nk/003/47 Żydowski scenariusz zniewalania państw i narodów.. Namiestnicy moskiewscy musieli go przestrzegać pod rygorem natychmiastowego wezwania do Moskwy lub gułagowej banicji.. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców.. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców.. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców.. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.. 2.INSTRUKCJA NK/003/47 1.. Spotkania z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych.Instrukcja NK/003/47 (Odpis dokumentu pochodzącego z kancelarii Bolesława Bieruta) 1.. Ale czemu po 1989 roku jej nie wydłużono?INSTRUKCJA NK/003/47.. Lektura 45 punktów szokuje i wstrząsa, ponieważ pokazuje jak w kilkudziesięciu zasadach opisano szczegółowy plan zniewolenia i zniszczenia Polski.INSTRUKCJA NK/003/47 1.. 2.ŚCIŚLE TAJNE Instrukcja Nk/003/47 Żydowski scenariusz zniewalania państw i narodów.. Egzemplarz tego scenariusza znajdował się m.in. w Belwederze, do wiadomości Bieruta, Bermana i ich najbliższej żydowskiej kliki.Instrukcja Nk/003/47 ===== 1.. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt