Genius ja592 instrukcja po polskuFaac 414 montowany na kąt rozwarcia ok 110 stopni i wąskim słupku - Duration: 1:17.Po łą cz przewód uziemiaj ą cy z w ł a ś ciwym z łą czem J3 (rys.2) Zawsze oddzielaj przewody zasilaj ą ce od steruj ą cych.. Aby unikn ąć zak ł óce ń elektrycznych stosuj ekranowane rurki na przewody lub prze wody ekranowane (ekran uziemiony).Genius JA592 230v Twin Gate Control Panel..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt