Instrukcja obsługi rusztowaniaZakres stosowania rusztowa systemu „plettac Kombi SL70/100".. Opis techniczny, ogólne zasady monta˝u i eksploatacji rusztowaƒ 1.1.. Specyfikacja elementów rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/100 4 2.1.. Instrukcje w formacie pdf gotowe do wydrukowania i udostępniania do stałego korzystania przez pracowników.. Kompletne portfolio systemów drabin, pomostów i rusztowań w przejrzystym katalogu.. 1) Przy budowie rusztowań może pracować osoba, która spełnia następujące warunki: a) została dopuszczona do prac na wysokości przez lekarza, posiada dobry stan zdrowia, b) ukończyła 18 lat, c) posiada uprawnienia w zakresie montażu rusztowań budowlanych.Instrukcja rusztowania Z200/Z300 (1.80 MB) Podest przejezdny z obustronnym wejściem, nr 41981 do 41986 (590.91 KB) Podest przejezdny z jednostronnym wejściem, nr 41971 do 41976 (504.74 KB) Podest regulowany ZAP, nr kat 41330 (224.84 KB) Rusztowania Z600/Z500 (4.08 MB)Plik Baumann Mostostal Rusztowania ramowe instrukcja montażu.pdf na koncie użytkownika staton • folder Rusztowania • Data dodania: 22 maj 2012Instrukcja obsługi Drabina rozstawno-przystawna ze szczeblami Profesjonalne, wzmacniane, dwuelementowe, rozstawno-przystawne drabiny aluminiowe do wymagających zastosowań.. 2.2.24.rusztowaniu.. 1.1 Zakres odpowiedzialności użytkownika Użytkownik rusztowania roboczego musi na własną odpowiedzialność zadbać o to, aby: - niniejsza instrukcja była dostępna na miejscu montażu, demontażu i użytkowania rusztowania,Plettac Distribution Sp..

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed oddaniem rusztowania do użytku.

Wieża szybowa powinna być wyższa od rusztowania conajmniej o wartość równą wysokości jednego modułu rusztowania i zakończona wieńcem, naDarmowe instrukcje bhp.. Montażysta rusztowań - osoba, która montuje rusztowania, jest przeszkolona z zakresu montażu i posiada stosowne uprawnienia.. RUSZTOWANIA JEZDNE MOŻNA UŻYTKOWAĆ WYŁĄCZNIE DO PRAC WYKOŃCZENIOWYCH, KONSERWACYJNYCH LUB PODOBNYCH.Jeżeli rusztowanie jest kotwione, demontaż kotwienia należy wykonać równolegle z demontażem konstrukcji rusztowania.. Sprawdź nasz asortymentPonad 1000000 bezpłatnych instrukcji PDF ponad 10000 marek.. Rekomendacja wydana przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań (PIGR) Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.Oferujemy różne rodzaje rusztowań: na kółkach (samojezdne), aluminiowe, drabinowe, warszawskie, elewacyjne, mini rusztowania.. Dopuszczenia rusztowania do eksploatacji powinien dokonać kierownik budowy lub inna uprawniona osoba na podstawie przeprowadzonej kontroli (dopuszczającym nie musi być kierownik .Rusztowania budowlane ramowe typu ..

...Instrukcja montażu rusztowania Top System COMPACT - Tabela modeli Ważne!

POSTANOWIENIA OGÓLNE.. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.. Instrukcja przeznaczona jest dla monterów rusztowania, osób pracujących na rusztowaniu oraz personelu technicznego na budowie.. Zawsze przestrzegaj instrukcji Inspekcji Pracy i BHP.. Zakres stosowania rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/100 3 1.1.. Wyszukaj i przejrzyj swoją instrukcję bezpłatnie lub zapytaj innych właścicieli produktów.Odbiór rusztowania przejezdnego powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją producenta, po zmontowaniu rusztowania, przed jego dopuszczeniem do eksploatacji.. Dane NBP na dzień 2020-09-11 .. Certyfikat stosowania systemu jakości zgodnego z normą PN-EN ISO 3834-4 :2007. : +48625860640 Fax: +48625860650 E-mail: [email protected] RODO - Ochrona danych osobowych Polityka prywatnościINSTRUKCJA MONTA U RUSZTOWANIA Monta rusztowania ramowego naley rozpocz od ustawienia we właciwej odległoci podstawek rubowych bez wykrconych nakrtek.. Wyposaenie podstawowe.. Ze względu na wysokość rusztowanie powinno być kotwione do ściany lub odciągami linowymi (liczbę kotwień w zależności od wysokości rusztowania szczegółowo określa dokumentacja producenta).Rusztowanie aluminiowe KRAUSE Stabilo 10 (2,00 x 0,75m) Rusztowanie aluminiowe KRAUSE Stabilo 10 (2,50 x 0,75m) ..

Instrukcje warto zalaminować by zbyt szybko nie uległy zniszczeniu.Szkic rusztowania.

Katalogi i instrukcje KRAUSE Katalog produktowy.. ; Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod .Instrukcja bezpiecznej pracy przy montażu i demontażu rusztowań budowlanych.. 3 Rozdział II.. - wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m. tutaj mogą państwo pobrać darmowe instrukcje bhp.. Rozstaw stopek mona okrela wg ułoonych na przygotowanym terenie porczy rusztowania (rys. Na podstawki rubowe załoy nakładki na podstawki (rys. .Rusztowania - wymagania.. Zabrania się demontażu więcej niż jednego poziomu kotew poniżej demontowanego poziomu rusztowania.. z o.o. ul. Kościuszki 31 63-500 Ostrzeszów NIP: 821-164-90-55 REGON: 710444138 KRS: 0000207814 Tel.. RUSZTOWANIE LAYHER ALLROUND® INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA Edycja 12.2014 Nr art. 8116.230-PL Zarządzanie jakością certyfikowane według ISO 9001:2008 przez TÜV-CERTobsługa rusztowania jezdnego RJ 1100.. WSTĘP Każdorazowo przed przystąpieniem do prac montażowych rusztowań typu „WARSZAWA", składanych z ramek stalowych, należy zapoznać się z niniejszą Dokumentacją Techniczno-Ruchową (w skrócieINSTRUKCJA MONTA U I U YTKOWANIA RUSZTOWANIA plettac Kombi SL70/SL100 Spis treci str. Rozdział I..

Prospekt drabiny do obsługi cystern.instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta urządzenia.

Książeczki "Instrukcja Montażu i Użytkowania" dla rusztowań KRAUSE.. Uwagi ogólne a) Montaż i demontaż rusztowania typu "Warszawa" może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie konstrukcji, montażu i demontażu rusztowań.RUSZTOWANIA RAMOWE - INSTRUKCJA MONTA˚U 4 4 4 6 6 6 8 10 16 16 17 17 17 26 34 35 1.. Protokół odbioru technicznego rusztowania - dokument umieszczony na rusztowaniu, w którym podane są podstawowe informacje dotyczące rusztowania.. W dalszej części instrukcji przedstawiono przykładowe rozwiązania.. Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg należy wykonać wieże szybowe przylegające do konstrukcji rusztowania.. Charakterystyka rusztowaƒ ramowych typu Mostostal PlusInstrukcja obsługi drabiny Przed uyciem a) upewnij si, e twój stan zdrowia pozwala na korzystanie z drabiny.. ProTec N 0,7 x 2,0 m [6.12 MB]Przeważnie rusztowania te można budować do maksymalnej wysokości 15 m (w zależności od strefy obciążenia wiatrem, typu terenu itp.).. Zapraszamy do działu download.. 2,86-4,26m RJ 220 Charakterystyka produktu: DRABEX Rusztowanie przejezdne 0,52x1,80m wys.rob.. 2,86-4,26m RJ 220 - Mała masa rusztowania ze względu na aluminiową konstrukcję.obsługa rusztowania.. PRZEDMIOT DTR Przedmiotem niniejszej instrukcji jest informacja użytkownika o sposobie montażu, demontażu, eksplo-› Książeczki "Instrukcja Montażu i Użytkowania" dla rusztowań KRAUSE ‹‹ Wstecz A-A A + Kursy średnie walut.. INSTRUKCJA BHP ROBOTY BUDOWLANE-RUSZTOWANIA .. - rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt