Instrukcja użytkownika ezd puwNależy na nią kliknąć i wybrać jedną z trzech możliwych opcji dokonania zgłoszenia:Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej „instrukcją", określa szczegółowe zasady i tryb .. System EZD umożliwia ustalenie pracownika, włączającego opinie, notatki, stanowiska i inne rodzaje dokumentacji bezpośrednio do akt sprawy komórki merytorycznej orazKONTAKT: Zakład Informatyki Lasów Państwowych im.. Procedury zmiany haseł określone są w Polityce Bezpieczeństwa Informacji PUW.. Dowiedz się więcej czym będzie EZD RP.Dokumenty te określają sposób postępowania z dokumentacją od momentu jej wytworzenia lub wpływu do czasu archiwizacji włącznie, w szczególności rejestracji przesyłek wpływających lub wychodzących, rejestracji spraw, znakowania pism, gromadzenia dokumentacji oraz obiegu dokumentów.Kolejnym efektem prac pilotażowych i zaangażowania PUW w rozwój systemu EZD było podjęcie decyzji, aby system wytworzyć od początku własnymi siłami, na bazie nowej architektury oraz nowych wymagań wynikających z projektowanych zmian do instrukcji [email protected].. 13 czerwca 2018 r. w siedzibie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 odbyło się pierwsze spotkanie Rady Użytkowników EZD RP zorganizowane w ramach „Projektu wspierającego przygotowanie projektu pozakonkursowego w Działaniu 2.2 POPC pn.W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies..

P Podręcznik użytkownika EZD PUW Strona 6 z 204 1 System EZD PUW - wprowadzenie EZD to skrót od Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją.

System zapamięta jego ustawienia i nie będzie potrzebne każdorazowo logowanie do systemu.. Przygotowania do wdrożenia systemu EZD PUW 25 kwietnia 2016 r. 1.. Kontrola spraw instytucji 70, Kontrola spraw oddziału 71, Kontrola spraw wydziału 72 .. Usystematyzowany materiał wdrożenia technicznej części EZD PUW składa się z sześciu elementów zawierających kolejne etapy pracy, począwszy od .Instrukcja korzystania z helpdesk EZD PUW W celu zgłoszenia problemu bądź pytania do administratorów systemu EZD PUW, należy zalogować się do systemu.. SPRZĘT i INSTALACJA: a. zakupiono i zainstalowano infrastrukturę teleinformatyczną do obsług wersji produkcyjnej, edukacyjne oraz testowej EZD PUW ; b. zakupiono i zainstalowano stanowiska do obsługi kancelaryjnej wyposażone w skanery .Ma być taniej, prościej, sprawniej, nowocześniej, transparentniej - Politechnika Białostocka rozpoczyna wdrażanie EZD PUW, czyli Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.. 6.O systemie EZD Elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD PUW) jest systemem teleinformatycznym wdrażanym w Uniwersytecie Jagiellońskim w celu przekazywania dokumentacji w wersji elektronicznej..

Każdemu użytkownikowi jest przypisany w systemie indywidualny identyfikator oraz hasło dostępu umożliwiające jednoznaczną identyfikację użytkownika.

Basztowa 22, 31-156 Krakówtel.. Do pomocy zdalnej korzystamy z oprogramowania Microsoft Teams.. Uczelnia przeznaczy też 6 mln złotych na informatyzację.. Instrukcja pomocy zdalnej w MS Teams.. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.W ramach projektu EZD RP, jednego z kluczowych przedsięwzięć Ministerstwa Cyfryzacji, tworzony jest nowy system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla polskiej administracji.. W pierwszej kolejności system EZD będzie wykorzystywany do przekazywania i dokumentowania korespondencji wewnętrznej w zakresie wybranych spraw .EZD AddIn dla systemu Windows.. Przejdź do instrukcji instalacji i pobierz Addin (dostępne po zalogowaniu do Office 365 .Komunikat Prorektora UJ ds. dydaktyki w sprawie wyznaczenia administratorów ds. technicznych systemu EZD PUW 07.07.2020 Komunikat Prorektora UJ ds. dydaktyki z 24 czerwca 2020 roku w sprawie pilotażowego wdrożenia systemu EZD na UJ zawiera listę wybranych administratorów ds. technicznych systemu EZD oraz ich zakres zadań.Urząd Miejski w Gdańsku.. Ta funkcjonalność umożliwia aktualizację i tworzenie dokumentów Word bezpośrednio w systemie EZD PUW.. 12 39 21 138, faks 12 39 21 956 System EZD w praktyce na przykładzie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowiepssewysokiemazowieckie.pis.gov.plEZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją..

Konto w EZD jest zakładane na podstawie konta domenowego PUW.Pod adresem https://instrukcja.ezd.uj.edu.pl/ znajduje się oficjalna instrukcja użytkownika systemu EZD PUW.

W prawej górnej części paska zadań znajduje się ikona ze znakiem zapytania.. W zależności od nadanego uprawnienia Kontroli spraw oddziału , wydziału czy instytucji pojawi się zakładka Sprawy w sekcji Rejestr która umożliwia kontrolę odpowiedniego zakresu spraw.Wrocław, 28.12.2016 r. EZD PUW w UMWD - raport z pilotażu Początek Listem intencyjnym z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie realizacji System EZD PUW w jst między Ministrem Administracji i yfryzacji oraz wojewodą podlaskim i marszałkiem województwaInstrukcja wskazuje w przystępny sposób kolejne kroki postępowania, pozwala na samodzielne uruchomienie nowej instancji EZD PUW oraz ułatwia proces konfiguracji poszczególnych modułów.. Leśników 21C 05-090 Raszyn tel.. Stanisława Kostki Wisińskiego.. Z komputerów znajdujących się poza siecią UJ, czas ładowania strony może się wydłużyć ze względu na obszerność instrukcji.Metryka Nazwa projektu „Wykonanie modułów, raportów i rejestrów do EZD PUW, usług na ePUAP oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu POIG" Tytuł dokumentu Dokumentacja administratora Usługi na ePUAP Odpowiada Maciej Dorosz Odebrał Data zapisu Wersja 0.1 Status Oczekujący 04.11.2015 Historia dokumentuInstrukcja obsługi systemu EZD Białystok, 30 stycznia 2013 r. ..

W sekcji Osoby zastępowane widoczne są imiona i nazwiska tych pracowników, których możemy zastępować pod ich nieobecność, Założenie nowego konta użytkownika w EZD poprzedzone jest wydaniem ... 8.

W celu poprawnego działania systemu EZD konieczne jest zainstalowanie dodatku do systemu Windows o nazwie EZD AddIn.. Konto w EZD jest zakładane na podstawie konta domenowego PUW.. Zespół Projektowy ds. wdrożenia systemu EZD PUW w UJ działa w składzie: Karolina Jastrzębska (kierownik Zespołu Projektowego) - odpowiada za wdrożenie systemu EZD PUW w UJ;Instrukcja logowania do systemu EZD PUW Spis treści .. Architektura systemu uwzględnia pracę użytkowników z dużą liczbą dokumentów i innych elementów w sprawie, dużą ilością prowadzonych spraw w systemie (kilkaset jednocześnie).Możliwość przekazywania systemu EZD PUW poza Skarb Państwa, czyli takim podmiotom jak NBP, państwowe uczelnie wyższe, czy jednostki samorządu terytorialnego, została wprowadzona dnia 11 maja 2014, z chwilą wejścia w życie art. 13a ustawy o informatyzacji, który fundamentalnie wprowadza zasadę praktycznej reużywalności i jest podstawą współpracy PUW z wieloma jednostkami .Wojewoda Podlaski, zapewni dalszy rozwój systemu EZD PUW; Minister Cyfryzacji zapewni bieżące wsparcie wdrożeniowe i utrzymaniowe pod względem merytorycznym i technicznym (help desk) podmiotom, z którymi Wojewoda Podlaski zawarł porozumienia i umowy na udostępnienie, utrzymanie i rozwój EZD PUW, jak również jednostkom, które w przyszłości będą użytkownikami systemu EZD PUW.RADA UŻYTKOWNIKÓW EZD RP.. Jeżeli użytkownik pracuje sam na danym stanowisku (komputerze) może zalogować się bez trybu incognito (prywatnego).. Dostęp do instrukcji można uzyskać po zalogowaniu się do konta UJ (adres e-mail i hasło)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt