Instrukcja lsi podkarpackieLink do instrukcji (plik PDF 2,24 MB) - Wersja 2.1 z dnia 11.03.2019 r. AKTUALNA !Zgodnie z wzorem Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, beneficjent jest zobowiązany w szczególności do złożenia poprawnego, kompletnego wniosku o płatność, za pośrednictwem SL2014, spełniającego wymogi wskazane w Podręczniku Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania .Skontaktuj się ze wsparciem technicznym pn. - pt. 7.30 - 15.30 tel.. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 28.02.2022 r. W ramach projektu przewidzianych jest 5 rund inkubacyjnych.. LSI WUP służy do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020.. Inkubacja będzie trwała średnio 6 miesięcy: od minimum 3 do maksimum 8 miesięcy.Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym LSI na potrzeby Programu LIDER I.. Oferta firmy obejmuje również usługi konsultacyjne, wdrożeniowe, serwis, a także do-stawy specjalistycznych rozwiązań sprzętowych.. System jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługiPliki do pobrania 1,4MB PDF Instrukcja wypełniania PEFS w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS .pdf; 383,0kB PDF Załącznik nr 1 Słownik głównych pojęć do instrukcji PEFS .pdf; Historia dokumentuInstrukcja obsługi LSI LSI00210 (1) napisz recenzję -+ MegaRAID® SAS 9280-16i4e RAID..

22 112 1924 faks 22 122 0285 Jeżeli chcesz wysłać wiadomość do wsparciaNiniejsza instrukcja ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI WUP).

INFORMACJE OGÓLNE 1.. Znajdź bezpłatnie produkt LSI i przejrzyj instrukcję obsługi lub zadaj pytanie innym właścicielom produktu.Skontaktuj się ze wsparciem technicznym pn. - pt. 7.30 - 15.30 tel.. 17000Pliki do pobrania 1,8MB RAR Instrukcja Instrukcja wypełniania PEFS w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów EFS; 139,0kB DOC Usprawnienie w zakresie sposobu agregowania danych w module PEFS w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 14 marca 2017 r.LSI Sterownik manuals.. Przejrzyj bezpłatnie instrukcję LSI iBBU08 lub zadaj pytanie innym właścicielom produktu.Instrukcje obsługi LSI.. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Programu LIDER mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego LSI .Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca RPO WP) informuje, że został udostępniony Lokalny System Informatyczny (LSI WP) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII, VIII, IX.. LSI WUP jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z .Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 27 marca 2018 r. Instrukcję wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dla projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja 1).Instrukcja LSI iBBU08..

Znajdź swój Bateria i przejrzyj bezpłatnie instrukcję obsługi lub zadaj pytanie innym właścicielom produktu.Należy nadmienić, że niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie pomocniczy, a projekt jest oceniany całościowo na podstawie treści wniosku.

Dużym atutem firmy jest ponad 25 lat doświadczenia na rynku.. Uprzejmie informujemy, że od 5 listopada 2019 r. zmianie uległ Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020) .Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów.. Zalogowanie się w Systemie LSI RPO WP 2014-2020 jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.. Główny Punkt Informacyjny w Regionie Al.. Ł. Cieplińskiego 4, 35 - 010 Rzeszów, pokój 139 l z dopiskiem: „Fundusze Europejskie - Zaprojektuj swoją .Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPAKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów Wersja 1.0 Rzeszów, 28 września 2015 r.Start In Podkarpackie Platformy startowe Aplikuj już teraz !.

(17) 770 73 14 fax (17) 770 73 24 Jeżeli chcesz wysłać wiadomość do wsparciaInstrukcja użytkownika LSI RPO WP na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020lsi rpo wp 2014-2020 Po wejściu na stronę https://gw.podkarpackie.pl w prawym górnym rogu widnieje odnośnik "Kontakt".

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, al.. Klauzula informacyjna ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt